Rajski owoc i podstawy biblijnej moralności

Autor

  • Edward Guziakiewicz Mielec

DOI:

https://doi.org/10.21906/rbl.10

Słowa kluczowe:

Biblia, Bóg, eschatologia, antropologia, moralność, upadek, drzewo poznania, jabłko Adama, rady ewangeliczne

Abstrakt

Autor ukazuje związki między trójdzielnym modelem antropologicznym a trójdzielnym schematem biblijnej moralności. Interpretuje w tym świetle opis owocu z drzewa poznania dobra i zła. Znaczącym odniesieniem jest biblijna nauka o trojakiej pożądliwości, której czytelnym odbiciem są rady ewangeliczne.

Biogram autora

Edward Guziakiewicz, Mielec

Mielec

Bibliografia

Burakowska A., Kuszenie Jezusa, „Communio” 1 (2006), s. 80–85.

De Fraine J., Vanhoye A., Serce, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1985, s. 871-873.

Dziadosz D., Teologiczna struktura relacji o ogrodzie Eden (Rdz 2, 4b–25), „Studia Gdańskie” 27 (2010), s. 23–31.

Feuillet A., Tajemnica kuszenia Jezusa, „Communio” 7 (1992), s. 50–65.

Guziakiewicz E., Wokół zmartwychwstania umarłych. W poszukiwaniu klucza antropologicznego, „Ateneum Kapłańskie” 151 (2008) z. 2, s. 339–348.

Guziakiewicz E., Zmartwychwstanie ku doskonałej jedności ciała, duszy i ducha, „Ateneum Kapłańskie” 140 (2003) z. 3, s. 416–428.

Guziakiewicz E., Zmartwychwstanie umarłych. Klucz antropologiczny, Sandomierz 2011.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Roma 1986.

Jan Paweł II, enc. Veritatis splendor (6 sierpnia 1993): „Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993), 1133–1228.

Jarymowicz M., Racje serca i racje rozumu – w poszukiwaniu sensu idei powszechnie znanej, [w:] Nowe idee w psychologii, red. nauk. J. Kozielecki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009, s. 183-215.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Kowalczyk A., Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą, „Studia Gdańskie” 8 (1992).

Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986.

Opublikowane

2015-03-31

Jak cytować

Guziakiewicz, E. (2015). Rajski owoc i podstawy biblijnej moralności. Ruch Biblijny I Liturgiczny, 68(1), 59–68. https://doi.org/10.21906/rbl.10

Numer

Dział

Artykuły