A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

G

Gacek, Stanisław, Wojnicz
Gacek, Stanisław, Otfinów
Gądecki, Stanisław, Gniezno
Gajda, Janusz, Lublin
Gajda, Piotr
Galas, Michał, Kraków
Gąsiorowski, Konrad
Gaweł, Józef, Tarnów
Gibek, Anna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Gieniusz, Andrzej, Pontificia Università Urbaniana
Gieniusz, Andrzej, Rzym
Glemma, Tadeusz
Gliński, Efrem
Gnilka, Joachim, Monachium
Gnutek, Wawrzyniec
Godawa, Marcin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Godlewski, Michał
Górka, Bogusław
Górka, Leonard, Lublin
Górski, Jan, Katowice
Górski, Jan
Górski, Tytus
Gołębiewski, Marian, Włocławek
Gołębiewski, Marian, Warszawa
Gołębiowski, Franciszek
Gołębiowski, Krzysztof, Warszawa
Grabianka, L.
Grabianka, Seweryn L.
Grabianka, Stanisław L.
Grabowski, Tadeusz, Szczecin
Granat, Wincenty
Greniuk, Franciszek
Gręźlikowski, Janusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Groblicki, Julian
Grochocki, Józef
Grochocki, Józef, Pelplin (Polska)
Gronkowski, Witold
Grygiel, Stanisław, Kraków
Gryglewicz, Felicjan
Gryglewicz, Feliks
Gryglewicz, Feliks, Lublin (Polska)
Gryglewicz, Franciszek
Grygotowicz, Józef, Lublin
Gryziec, Piotr, Kraków
Gryziec, Piotr R., Kraków
Gryziec, Piotr Roman, Kraków
Grzelak, Andrzej, Lublin
Grześkowiak, Jerzy, Lublin
Grzybek, Stanisław, Kraków
Grzybek, Stanisław
Grzybowski, Michał Marian, Płock
Grzymska, Urszula, Warszawa
Grzywa, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie
Gustaw, Romuald
Guziakiewicz, Edward
Guziakiewicz, Edward, Mielec (Polska)
Gy, Pierre-Marie, Paryż
Głowa, Władysław, Przemyśl

1 - 25 z 58 elementów