Wol. 57, Nr 3 (2004)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Stanisław Wronka
PDF
165–172
Sylwester Jędrzejewski
PDF
173–182

Refleksje, komentarze

Tomasz Maria Dąbek
PDF
185–201
Andrzej Baczyński
PDF
203–220

Sprawozdania, wiadomości

Dekret Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z 7 kwietnia 2004
 
PDF
221–222
Statut Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 
PDF
222–230
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu
 
PDF
230–231

Recenzje

Jolanta Szarlej, Epifanie biblijne, Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, Ka towice 2002, 247 s.
Tomasz Maria Dąbek
PDF
233–236
Jerzy Stefański, Modlitwy Eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, Gniezno 2002, 247 s.
Tadeusz Syczewski
PDF
236–237
Domenico Sartore, „Flores Vernantes…”. Trent’anni di studi e ricerche in Liturgia, Libreria Editrice Vaticana 2002, XI + 555 s.
Tadeusz Syczewski
PDF
238–239