Wol. 30, Nr 1 (1977)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Obraz Boga w Starym Testamencie
Stanisław Grzybek
PDF
2–18
Idea Boga w Księgach Kronik
Jan Łach
PDF
18–26
Teocentryczny charakter psalmów
Stanisław Łach
PDF
27–36
Określenia Boga w I Księdze Psalmów
Emilia Ehrlich
PDF
37–54
Od Ducha Jahwe do Ducha Parakleta. Proces tworzenia się pneumatologii biblijnej NT
Augustyn Jankowski
PDF
54–65
Janowa postać Boga
Feliks Gryglewicz
PDF
65–67

Sprawozdania, wiadomości

III Kongres Teologów Polskich
Tadeusz Matras
PDF
68–70