„Przyjacielu, jakżeś tu wszedł nie mając szaty godowej” (Mt 22, 1–14)

  • Kazimierz Romaniuk

Abstrakt

Opublikowane
1969-10-31
Dział
Refleksje, komentarze