Ruch Biblijny i Liturgiczny


Digitalizacja archiwalnych numerów kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny (1948–2011) i publikacja w otwartym dostępie całej zawartości czasopisma oraz Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 69 (2016) nr 3–4 i 70 (2017) nr 1–2 – zadania finansowane w ramach umowy 797/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–2 oraz Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–4 – zadania finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wol. 71, Nr 1 (2018)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Debora Wiąckiewicz
5–23
Jacek Nowak
25–35
Leszek Jańczuk
37–52
Anna Rambiert-Kwaśniewska
53–72
Jan Dyduch
73–85

Sprawozdania, wiadomości

XXIX Sympozjum Liturgiczne Dawne i współczesne rozumienie sakramentu pokuty i pojednania (Ląd nad Wartą, 16 października 2015)
Radosław Błaszczyk
89–94
Digitalizacja i umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2016–2017
Sebastian Wojnowski
95–96