Ruch Biblijny i Liturgiczny


Digitalizacja archiwalnych numerów kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny (1948–2011) i publikacja w otwartym dostępie całej zawartości czasopisma oraz Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 69 (2016) nr 3–4 i 70 (2017) nr 1–2 – zadania finansowane w ramach umowy 797/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–2 oraz Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–4 – zadania finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 71 (2018) nr 3–4 i 72 (2019) nr 1–2, Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 72 (2019) nr 1–4, Wdrożenie nowej wersji Open Journal Systems 3.1.0 dla czasopisma naukowego „Ruch Biblijny i Liturgiczny” – zadania finansowane w ramach umowy 718/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wol. 71, Nr 2 (2018)

Spis treści

Artykuły

Rafał M. Antoszczuk
101–119
Maria Stinia
121–138
Mirosław Rucki
139–159

Sprawozdania, wiadomości

Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2017
Kazimierz Panuś
PDF
163–186
XXX Sympozjum Liturgiczne Świadomość sakramentu chorych wczoraj i dziś (Ląd nad Wartą, 21 października 2016)
Radosław Błaszczyk
187–192