Ruch Biblijny i Liturgiczny


Digitalizacja archiwalnych numerów kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny (1948–2011) i publikacja w otwartym dostępie całej zawartości czasopisma oraz Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 69 (2016) nr 3–4 i 70 (2017) nr 1–2 – zadania finansowane w ramach umowy 797/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–2 oraz Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–4 – zadania finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Wol. 70, Nr 4 (2017)

Pełny numer

Wyświetl lub pobierz cały numer PDF

Spis treści

Artykuły

Henryk Sławiński
293–308
Stanisław Wronka
309–340
Marek Kluz, Artur Sylwester Słomka
341–360
Roman Janiec
361–376

Recenzje

Jolanta Szarlej, Językowy obraz człowieka w profetycznych księgach Starego Testamentu, Bielsko-Biała 2013
Tomasz Maria Dąbek
PDF
379–380
Lubomir Hampl, Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego. Ptactwo czyste i nieczyste, Bielsko-Biała 2014
Tomasz Maria Dąbek
PDF
381–383