Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Wol. 62, Nr 4 (2009) 45. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych (Lublin, 8–10 września 2009) Szczegóły   PDF
Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson
 
Wol. 64, Nr 2 (2011): Biblia i kultura 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Katowice, 7–9 września 2010) Szczegóły   PDF
Adelajda Sielepin, Jarosław A. Superson
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) 48. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Kalwaria Zebrzydowska, 11–13 września 2012) Szczegóły   PDF
Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson
 
Wol. 64, Nr 1 (2011) 7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010) Szczegóły   PDF
Stanisław Wronka
 
Wol. 65, Nr 2 (2012) 8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011) Szczegóły   PDF
Stanisław Wronka
 
Wol. 69, Nr 3 (2016) Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia Abstrakt   PDF   PDF (English)
Łukasz Kamieński
 
Wol. 66, Nr 3 (2013): Vaticanum II Aktualność Konstytucji Dei Verbum Soboru Watykańskiego II we współczesnej biblistyce Abstrakt   PDF (English)
Bogdan Zbroja
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) ANDRZEJ STANISŁAW WÓJCIK, „Prawda” w Biblii hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2010, 539 s. Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 66, Nr 4 (2013) Anna Bąk, Perswazyjna funkcja cytatów przywołanych z Księgi Izajasza w 1 Kor 1, 18–3, 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2010, 324 s. Szczegóły   PDF (English)
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 62, Nr 4 (2009) Ap 12 jako teologia historii Abstrakt   PDF
Joanna Nowińska
 
Wol. 67, Nr 2 (2014): Kanonizacja Jana Pawła II Św. Jan Kanty w nauczaniu kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II Abstrakt   PDF
Łukasz Szydełko
 
Wol. 62, Nr 3 (2009): Wokół świętowania Świętowanie niedzieli przez udział w Eucharystii (panorama historyczna) Abstrakt   PDF
Jarosław A. Superson
 
Wol. 64, Nr 2 (2011): Biblia i kultura Autor Księgi Mądrości i czas jej powstania (2) Abstrakt   PDF
Bogdan Poniży
 
Wol. 63, Nr 4 (2010) Autor Księgi Mądrości i czas jej powstania (1) Abstrakt   PDF
Bogdan Poniży
 
Wol. 63, Nr 3 (2010): Kapłaństwo Życie i działalność śp. o. Franciszka Małaczyńskiego OSB (1920–2009) Szczegóły   PDF
Marian Kanior
 
Wol. 62, Nr 2 (2009): Św. Paweł Apostoł Życie i działanie św. Pawła Apostoła w świetle liturgii Kościoła Abstrakt   PDF
Paweł Maciaszek
 
Wol. 67, Nr 3 (2014) „Jezus Chrystus” Atanazego Fica odczytany siedemdziesiąt lat po śmierci autora Abstrakt   PDF
Anna Oracz
 
Wol. 65, Nr 2 (2012) „Księga wspólnoty” czy „wspólnota księgi”? Problem lokalizacji autorytetu teologicznego Abstrakt   PDF
Artur Sanecki
 
Wol. 63, Nr 1 (2010) „Matka Jezusa” i „Niewiasta” jako tytuły Maryi w czwartej Ewangelii Abstrakt   PDF
Aleksandra Nalewaj
 
Wol. 68, Nr 1 (2015) „Mysterium” w euchologii hiszpańsko‑mozarabskiej: od epistemologii liturgicznej do eklezjalnej praxis Abstrakt   PDF
Piotr Roszak
 
Wol. 63, Nr 1 (2010) „Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” – od Pisma Świętego do codziennej liturgii i modlitwy Abstrakt   PDF
Antoni Salm
 
Wol. 65, Nr 2 (2012) „Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12, 1) w interpretacji dominikanów XIII wieku Abstrakt   PDF
Bogusław Kochaniewicz
 
Wol. 69, Nr 4 (2016) „Oni torowali pierwsze drogi”. Wkład kaznodziejstwa w podwaliny kultury polskiej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Kazimierz Panuś
 
Wol. 64, Nr 4 (2011): Rzym „Pismo Święte w życiu i misji Kościoła”. Międzynarodowy Kongres nt. adhortacji apostolskiej „Verbum Domini” (Rzym, 2–4 grudnia 2010) Szczegóły   PDF
Stanisław Wronka
 
Wol. 64, Nr 4 (2011): Rzym „Trzeba, abyś w Rzymie zaświadczył o Mnie” (Dz 23, 11b). Rzym w Dziejach Apostolskich Abstrakt   PDF
Paweł Podeszwa
 
Wol. 66, Nr 1 (2013) „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). Dyskretna, skuteczna służba Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 64, Nr 2 (2011): Biblia i kultura Biblia w oświeceniowych korektach religijności w Polsce XVIII wieku Abstrakt   PDF
Rafał Szczurowski
 
Wol. 62, Nr 4 (2009) Biblia w katechezie, red. J. Kochel, J. Kostorz, Opole 2005, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 111 s. Szczegóły   PDF
Józef Stala
 
Wol. 67, Nr 4 (2014) Biblijna koncepcja świętości Abstrakt   PDF
Roman Krawczyk
 
Wol. 62, Nr 1 (2009) Biblijne podstawy duchowości świętorodzinnej w nauczaniu sługi Bożego księdza Jana Berthiera, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Abstrakt   PDF
Adam Józef Sobczyk
 
Wol. 66, Nr 4 (2013) Biblijny świat zwierząt Abstrakt   PDF (English)
Anna Maria Wajda
 
Wol. 62, Nr 1 (2009) Bibliografia Liturgiczna Online www.alcuinus.org Szczegóły   PDF
Barbara Bonar
 
Wol. 62, Nr 4 (2009) Biskup Wacław Świerzawski Szczegóły   PDF
Adelajda Sielepin
 
Wol. 63, Nr 2 (2010): Kapłaństwo Bogu i księdzu Tomaszowi dzięki! Szczegóły   PDF
Edward Staniek
 
Wol. 63, Nr 2 (2010): Kapłaństwo BRANISLAV KL’USKA, Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13, 31–16, 33, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, 439 s. (Studia Biblica Lubliniensia, 3) Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 69, Nr 3 (2016) Chrystologiczne τόποι (miejsca) w Ewangelii dzieciństwa według św. Mateusza Abstrakt   PDF   PDF (English)
Anna Gibek
 
Wol. 66, Nr 2 (2013) Co było źródłem liczby 153? Abstrakt   PDF (English)
Paweł Marek Mucha
 
Wol. 64, Nr 1 (2011) Cytaty z pieśni o Słudze Jahwe w Ewangeliach synoptycznych Abstrakt   PDF
Dariusz Adamczyk
 
Wol. 67, Nr 1 (2014) Czy można wypełnić dwa obowiązki podczas jednej mszy świętej? Abstrakt   PDF
Piotr Kroczek
 
Wol. 65, Nr 1 (2012): Rzym Czy Tradycja apostolska jest dokumentem rzymskim? Abstrakt   PDF
Maciej Zachara
 
Wol. 67, Nr 3 (2014) Czytać Słowo. Kościelna interpretacja Biblii w prawosławiu i jej trudności z punktu widzenia chrześcijańskiego Zachodu Abstrakt   PDF
Marcin Składanowski
 
Wol. 63, Nr 3 (2010): Kapłaństwo Dobry Pasterz a pasterze Kościoła w Sermo 46 św. Augustyna Abstrakt   PDF
Mirosław Mejzner
 
Wol. 69, Nr 3 (2016) Dolina Gehenny obrazem potępienia? Abstrakt   PDF   PDF (English)
Ewelina Maniecka
 
Wol. 66, Nr 1 (2013) Dynamizm sakramentów uzdrowienia w służbie budowania wspólnoty Kościoła Abstrakt   PDF (English)
Marek Kluz
 
Wol. 67, Nr 1 (2014) Egzystencjalna lektura Biblii w tomiku „Doświadczanie ziemi” ks. Janusza Stanisława Pasierba Abstrakt   PDF
Krzysztof Kranicki
 
Wol. 66, Nr 1 (2013) Ekonomia zbawienia według 2 Tm 1, 9–10 Abstrakt   PDF (English)
Janusz Wilk
 
Wol. 69, Nr 2 (2016) Ekshortacje pastoralne – klucz do kwerendy homiletycznej Abstrakt   PDF
Edward Wasilewski
 
Wol. 66, Nr 4 (2013) Elektryczność burzowa możliwym źródłem kerygmatu zesłania Ducha Świętego Abstrakt   PDF (English)
Marek Szczerbiński
 
Wol. 68, Nr 2 (2015): Natchnienie i prawda Pisma Świętego Ewangelia Łukasza – świadectwo prawdziwości otrzymanego pouczenia Abstrakt   PDF
Piotr Blajer
 
Wol. 69, Nr 1 (2016) Franciszek Mickiewicz SAC, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, 684 s. (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 3.1); Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 12–24. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, 677 s. (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 3.2) Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 68, Nr 1 (2015) Głos z nieba w J 12, 28 – jego percepcja i wymowa teologiczna w świetle Biblii Abstrakt   PDF
Joanna Nowińska
 
Wol. 63, Nr 2 (2010): Kapłaństwo Geneza i historia fermentum Abstrakt   PDF
Janusz Mieczkowski
 
Wol. 67, Nr 2 (2014): Kanonizacja Jana Pawła II Granice metody historyczno-krytycznej w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) Abstrakt   PDF
Sławomir Zatwardnicki
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) HENRIKE FREY-ANTHES, Unheilsmächte und Schutzgenien, Antiwesen und Grenzgänger. Vostellungen von Dämonen im alten Israel, Fribourg-Göttingen 2007, 363 s. (Orbis Biblicus et Orientalis, 227) Szczegóły   PDF
Jerzy Woźniak
 
Wol. 62, Nr 1 (2009) Herodion – nowe odkrycia w pałacu-twierdzy króla Heroda Wielkiego Szczegóły   PDF
Roman Bogacz
 
Wol. 62, Nr 3 (2009): Wokół świętowania Historia formularza mszalnego uroczystości Wszystkich Świętych Abstrakt   PDF
Jan Szczych
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti Abstrakt   PDF
Barbara Surma
 
Wol. 64, Nr 2 (2011): Biblia i kultura Historia Polski historią Biblii pisana Abstrakt   PDF
Rajmund Pietkiewicz
 
Wol. 64, Nr 4 (2011): Rzym Historyczno-teologiczne podstawy teorii wydarzenia liturgicznego zorientowanej trynitarnie Abstrakt   PDF
Robert Woźniak
 
Wol. 65, Nr 3 (2012): Krzyż II Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos (Lwów, 26–27 października 2011) Szczegóły   PDF
Krzysztof Marcjanowicz, Jarosław A. Superson
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) III Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos (Preszów, 25–26 października 2012) Szczegóły   PDF
Janusz Mieczkowski
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) Implikacje dialogu – studium na temat spotkania Jetro i Mojżesza Abstrakt   PDF
Katarzyna Kinga Walkowiak
 
Wol. 68, Nr 2 (2015): Natchnienie i prawda Pisma Świętego Inšpirácia Svätého písma na základe výrazu „theópneustos“ v 2 Tim 3, 16 Abstrakt   PDF
František Trstenský
 
Wol. 68, Nr 3 (2015): Natchnienie i prawda Pisma Świętego Interpretácia zjaveného Slova pomocou tradície Cirkvi – v otázke podriadenosti ženy mužovi podľa Pavlovho Listu Efezanom (Ef 5, 21–33) Abstrakt   PDF
Stanislav Vojtko
 
Wol. 68, Nr 4 (2015) Istanze e prospettive teologiche dell’Esortazione Apostolica Verbum Domini Abstrakt   PDF
Giuseppe De Virgilio
 
Wol. 65, Nr 1 (2012): Rzym Itinerarium liturgiczne po Rzymie Abstrakt   PDF
Anna Pleskaczewska
 
Wol. 67, Nr 4 (2014) IV Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad fontes liturgicos (Kraków, 23–24 października 2013) Szczegóły   PDF
Przemysław Nowakowski
 
Wol. 64, Nr 4 (2011): Rzym IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ars liturgica. L’arte a servizio della liturgia (Monastero di Bose, 2–4 czerwca 2011) Szczegóły   PDF
Janusz Mieczkowski, Jarosław A. Superson
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) IX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 50. Sympozjum Biblistów Polskich (Warszawa, 18–20 września 2012) Szczegóły   PDF
Marcin Majewski
 
Wol. 66, Nr 2 (2013) ποταμοφόρητος (Ap 12, 15) – od etymologii do teologumenu Abstrakt   PDF (English)
Wiesław Alicki
 
Wol. 67, Nr 4 (2014) Jan Flis, List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, 572 s. (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 11) Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) JAN FLIS, Vater unser im Himmel. Tiefsinnige Schönheit des Herren- und Kirchengebetes, Verlag Berger, St. Pölten-Stettin 2011, 316 s. Szczegóły   PDF
Tomasz Zaklukiewicz
 
Wol. 67, Nr 2 (2014): Kanonizacja Jana Pawła II Jan Paweł II wobec rzeczywistości Auschwitz Abstrakt   PDF
Stanisław Wronka
 
Wol. 64, Nr 1 (2011) JAN SŁOMKA, Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, 230 s. Szczegóły   PDF
Sławomir Sosnowski
 
Wol. 67, Nr 3 (2014) Janusz Lemański, „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5, 14a). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. 2: Dwunastu Proroków Mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 407 s. (Studia i Rozprawy, 31) Szczegóły   PDF
Mariusz Rosik
 
Wol. 66, Nr 1 (2013) Jedność parafii a celebracja Eucharystii w małych wspólnotach w parafii w świetle najnowszych dokumentów Kościoła Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Broszkowski
 
Wol. 62, Nr 4 (2009) Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Wacławowi Świerzawskiemu… Szczegóły   PDF
Stanisław Wronka
 
Wol. 65, Nr 2 (2012) Jezus Chrystus Arcykapłan Abstrakt   PDF   PDF
Roman Mazur
 
Wol. 67, Nr 1 (2014) Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana: nowe święto dla Polski Abstrakt   PDF
Dominik Ostrowski, Iwona Kopacz, Tomasz Zięba
 
Wol. 63, Nr 3 (2010): Kapłaństwo Kapłan i kapłaństwo w kręgu tematów literackich Abstrakt   PDF
Andrzej Borowski
 
Wol. 62, Nr 1 (2009) Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna Abstrakt   PDF
Antoni Żurek
 
Wol. 69, Nr 1 (2016) Kazimierz Lubowicki, Elementy duchowości w liturgicznych obrzędach sakramentu małżeństwa w Kościele zachodnim, Wrocław 2012, 555 s. Szczegóły   PDF
Ireneusz Werbiński
 
Wol. 69, Nr 1 (2016) Kaznodziejstwo w optyce prawa cywilnego Abstrakt   PDF
Piotr Kroczek
 
Wol. 62, Nr 3 (2009): Wokół świętowania Konferencja naukowa Sprawowanie Wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie (Warszawa, 21 kwietnia 2009) Szczegóły   PDF
Jarosław A. Superson
 
Wol. 64, Nr 3 (2011): Biblia i kultura Kongres biblijno-pastoralny Maria z Magdali – patronka apostolatu biblijnego (Visp, Szwajcaria, 10–12 września 2010) Szczegóły   PDF
Stanisław Wronka
 
Wol. 65, Nr 3 (2012): Krzyż Krzyż – ołtarz – orientacja zanoszonych modlitw Abstrakt   PDF
Jarosław A. Superson
 
Wol. 62, Nr 3 (2009): Wokół świętowania KS. BOGUSŁAW NADOLSKI, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2008, 114 s. Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 63, Nr 1 (2010) KS. GRZEGORZ GODAWA, Przemiany w postawach religijnych rodziców uczniów przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej – próba diagnozy (na podstawie badań przeprowadzonych w parafiach krakowskich), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008, 156 s. Szczegóły   PDF
Tadeusz Panuś
 
Wol. 65, Nr 3 (2012): Krzyż KS. KRZYSZTOF KONECKI, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Wa­ty­kań­skiego II. Kwestie redakcyjne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, 290 s. (Scripta Theologica Thoruniensia, 12) Szczegóły   PDF
Janusz Gręźlikowski
 
Wol. 62, Nr 3 (2009): Wokół świętowania KS. MAREK PARCHEM, Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, 896 s. (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament, 26) Szczegóły   PDF
Tomasz Niedźwiedzki
 
Wol. 63, Nr 3 (2010): Kapłaństwo KS. MIROSŁAW ŁANOSZKA, Idea odnowienia kosmosu w eschatologicznej doktrynie tradycji synoptycznej i Janowej, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2009, 177 s. (W Kręgu Słowa, 4) Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 62, Nr 3 (2009): Wokół świętowania KS. PIOTR OSTAŃSKI, Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym. Studium egzegetyczno-teologiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, Poznań 2008, 898 s. (Studia i Materiały, 99) Szczegóły   PDF
Roman Pindel
 
Wol. 62, Nr 3 (2009): Wokół świętowania KS. ROMAN BOGACZ, Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 304 s. Szczegóły   PDF
Roman Pindel
 
Wol. 63, Nr 2 (2010): Kapłaństwo KS. WALDEMAR RAKOCY CM, Święty Łukasz wobec niewiary Izraela – krytyka i nadzieja, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2006, 284 s. (Rozprawy i Studia Biblijne, 24) Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 65, Nr 3 (2012): Krzyż KS. WOJCIECH MISZTAL, Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: związki z Bogiem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, 417 s. (Myśl Teologiczna, 64) Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 65, Nr 3 (2012): Krzyż KS. WOJCIECH PIKOR, Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza, Wy­daw­nictwo KUL, Lublin 2009, 482 s. (Studia Biblica Lublinensia, 4) Szczegóły   PDF
Tomasz Maria Dąbek
 
Wol. 66, Nr 4 (2013) Kult świętych szwedzkich w Polsce po Soborze Trydenckim Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Pałęcki
 
Wol. 68, Nr 2 (2015): Natchnienie i prawda Pisma Świętego La discussione attuale sul Gesù storico: problemi e criteri Abstrakt   PDF
Andrzej Gieniusz
 
Wol. 65, Nr 4 (2012) LESŁAW DANIEL CHRUPCAŁA, The Kingdom of God. A Bibliography of 20th Century Research, Franciscan Printing Press, Jerusalem 2007, XLIV i 873 s. (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta, 69) Szczegóły   PDF
Roman Mazur
 
Wol. 63, Nr 1 (2010) Liturgia godzin w Liber officialis Amalariusza z Metzu Abstrakt   PDF
Bogusława Frontczak
 
1 - 100 z 234 elementów 1 2 3 > >>