Zyzak, Wojciech, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska