Alicki, Wiesław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska