Woźniak, Robert, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska