Antoszczuk, Rafał M., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska