Łabuda, Piotr, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska