Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Komitet Ekumenicznych Dni Biblijnych