Superson, Jarosław A., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska