Superson, Jarosław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska