Autor - szczegóły

Żelazny, Jan, Kraków, Polska

  • Wol. 61, Nr 2 (2008) - Artykuły tematyczne
    Pedagogiczne podejście do odbiorcy. Rozważania w oparciu o Homilie św. Jana Chryzostoma do Listu do Hebrajczyków
    Abstrakt  PDF