Staniek, Edward, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska