Zbroja, Bogdan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska