Słomka, Artur Sylwester, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska