Autor - szczegóły

Żurek, Antoni, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska