Wajda, Anna Maria, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska