Autor - szczegóły

Bartczak, Andrzej, Kraków, Polska

 • Wol. 56, Nr 2 (2003) - Recenzje
  EUGENIUSZ SAKOWICZ, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa 2000, 495 s.
  Abstrakt  PDF
 • Wol. 56, Nr 2 (2003) - Recenzje
  KS. KRZYSZTOF KOŚCIELNIAK, Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kraków 1999, 446 s.
  Abstrakt  PDF
 • Wol. 56, Nr 2 (2003) - Recenzje
  KS. KRZYSZTOF KOŚCIELNIAK, XX wieków chrześcijaństwa w kulturze arabskiej, t. 1: Arabia starożytna. Chrześcijaństwo w Arabii do Mahometa († 632), Kraków 2000, 180 s.
  Abstrakt  PDF