Autor - szczegóły

Święcicki, Andrzej, Warszawa, Polska