Sielepin, Adelajda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska