1.
Wojnowski S. Umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2017–2018, digitalizacja rocznika „Analecta Cracoviensia” 1–24 (1969–1992) oraz Repozytorium Instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego. RBL [Internet]. 31 marzec 2019 [cytowane 24 wrzesień 2020];72(1):95–96. Dostępne na: https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3630