1.
Jędrzejewski S. Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekł. i oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 s. (Biblia Aramejska, 1). RBL [Internet]. 31 grudzień 2015 [cytowane 22 styczeń 2021];68(4):381–383. Dostępne na: https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/26