Wronka, Stanisław. „8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011)”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 65, no. 2 (czerwiec 30, 2012): 187–190. Udostępniono lipiec 10, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/91.