Pikuliński, Patryk. „Deuteronomistyczna Koncepcja Konfrontacji Eliasza Z Achabem. Studium Historyczno-Krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 76, no. 1 (marzec 31, 2023): 5–44. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3737.