Klukowski, Michał. „Biblia W Qumran. Addenda”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 76, no. 1 (marzec 31, 2023): 45–68. Udostępniono lipiec 15, 2024. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3700.