Kantor, Maria. „Wspomnienie O księdzu Jerzym Chmielu Jako Znawcy Judaizmu Biblijnego”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 73, no. 4 (marzec 16, 2021): 343–347. Udostępniono kwiecień 13, 2021. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3678.