Mucha, Paweł M. „Modlitwa Pańska W świetle wzorów Janowych”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 72, no. 4 (marzec 15, 2020): 311–339. Udostępniono wrzesień 27, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3628.