Kudasiewicz, Józef. Nowe Formy Apostolatu Biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 26, no. 5–6 (grudzień 31, 1973): 289–296. Udostępniono marzec 29, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3557.