Chmiel, Jerzy. „Paweł VI O Zadaniach współczesnej Egzegezy Biblijnej”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 27, no. 4–5 (październik 31, 1974): 265–271. Udostępniono kwiecień 16, 2021. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3477.