Kowalski, Jan. „Biblijno-Liturgiczna Orientacja św. Franciszka Salezego (w Czterechsetlecie Urodzin)”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 20, no. 4–5 (październik 31, 1967): 289–293. Udostępniono grudzień 3, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3105.