Skowronek, Alfons. „W Stronę Ekumenicznego Czynu (na Marginesie ogłoszonego Przez Sekretariat Do Spraw Jedności Dyrektorium Ekumenicznego)”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 20, no. 4–5 (październik 31, 1967): 253–260. Udostępniono listopad 27, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3101.