Kowalski, Jan. „Życie I działalność Ks. Dra Ferdynanda Machaya Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej W Krakowie”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 20, no. 4–5 (październik 31, 1967): 196–209. Udostępniono grudzień 1, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3095.