Krasiński, Józef. Biblijna Orientacja Teologii Dogmatycznej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 20, no. 1 (luty 28, 1967): 24–32. Udostępniono marzec 28, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/3073.