Stefaniak, Ludwik. „Sposób Zmartwychwstania Ciał Na Podstawie Listów św. Pawła”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 10, no. 2 (kwiecień 30, 1957): 81–101. Udostępniono październik 24, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/2608.