Jędrzejewski, Sylwester. „Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst Aramejski – przekład, Aparat Krytyczny – Przypisy, przekł. I Oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 S. (Biblia Aramejska, 1)”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 68, no. 4 (grudzień 31, 2015): 381–383. Udostępniono styczeń 23, 2021. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/26.