Strąkowski, Henryk. „Wykłady Dla duchowieństwa W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim N. T. Pismo Święte W Duszpasterstwie współczesnym”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 9, no. 1–3 (czerwiec 30, 1956): 143–159. Udostępniono styczeń 28, 2021. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/2581.