Stefaniak, Ludwik. „Przypowieści O Modlitwie W Ewangelii św. Łukasza”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 8, no. 2–3 (czerwiec 30, 1955): 84–107. Udostępniono wrzesień 25, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/2545.