Kopeć, Jerzy Józef. „Homilia W Archikatedrze Warszawskiej Podczas Uroczystej Eucharystii pożegnania księdza Dra Wojciecha Danielskiego Przez Katolicki Uniwersytet Lubelski W Dniu 30 XII 1985 R.”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 39, no. 5 (październik 31, 1986): 436–441. Udostępniono wrzesień 21, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/1631.