Strus, Andrzej. „Rozwój Proroctwa O Emmanuelu Jako przykład Hermeneutyki W Starym Testamencie”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 39, no. 3 (czerwiec 30, 1986): 197–211. Udostępniono lipiec 7, 2020. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/1601.