Łabuda, Piotr. „Słuchanie słowa i łamanie Chleba Jako Memoria Resurrectionis (Łk 24, 13–35)”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 64, no. 3 (wrzesień 30, 2011): 235–254. Udostępniono marzec 4, 2021. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/138.