Wronka, Stanisław. „7. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich (Tarnów, 7–9 września 2010)”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 64, no. 1 (marzec 31, 2011): 86–88. Udostępniono styczeń 22, 2021. https://rbl.ptt.net.pl/index.php/RBL/article/view/123.