Starowieyski, M. „Dzieje Pawła I Tekli”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 44, nr 4–6, grudzień 1991, s. 118–126, doi:10.21906/rbl.995.