Wronka, S. „8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 65, nr 2, czerwiec 2012, s. 187–190, doi:10.21906/rbl.91.