Bartnicki, R. „Eucharystia W Bożym Planie Zbawienia (I)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 50, nr 1, marzec 1997, s. 2–16, doi:10.21906/rbl.693.