Jędrzejewski, S. „MARIA KANTOR, Struktury dośrodkowe I odśrodkowe W Poezji Biblijnej (Ps 120–134), Kraków 1998”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 51, nr 3, październik 1998, s. 238–239, doi:10.21906/rbl.684.