Żychlińska, B. „Biblijna Medytacja O Duchu Świętym”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 51, nr 3, październik 1998, s. 196–204, doi:10.21906/rbl.674.